โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 
บทความ
R427A อีกทางเลือกสารทดแทน R22 
Forane 1233ZD ตัวเลือกใหม่ของสารทำความเย็น 
ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์ 
ห้ามเติมน้ำยาแอร์ R410A หรือ R32 เติมใส่ถัง R22 หรือ R134A
โดยเด็ดขาด เนื่องจากความหนาของถังที่บางกว่า จะไม่สามารถทนแรงดันน้ำยาที่สูงได้
อาจจะทำให้เกิดอันตราบต่อชีวิต และทรัพย์สิน

***เนื่องจากความดันมีระดับที่แตกต่างกัน***
 

POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE