โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 
ติดตามสินทรัพย์/การตลาด

คุณสมบัติ

1.เพศ:ชาย-หญิง

2.อายุ: 25-40 ปี

3.วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี

4.ขับขี่รถ: จะได้พิจารณาพิเศษ

6. อื่น ๆ มีความสามารถด้านระบบการใช้งานคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ติดตามทรัพย์สินต่าง ๆ ของบริษัท

 2. จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 3. รับผิดชอบด้านการตลาด

 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน  : นนทบุรี
จำนวนที่รับ  : 2 อัตรา
วันประกาศ  : 06/10/2560
สิ้นสุดการรับสมัคร  : 29/12/2560
วันที่แก้ไขล่าสุด  : 09/10/2560

POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE