โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 
มอเตอร์คอยล์เย็น(แอร์บ้าน) 
 
 

MTF001  มอเตอร์คอยล์เย็น 1/10 TC

MTF006  มอเตอร์ 1/4 HP (UN) 900 รอบ
MTF002  มอเตอร์คอยล์เย็น 1/15 IC MTF007  มอเตอร์คอยล์เย็น 1/48 HP FASCO
MTF003  มอเตอร์คอยล์เย็น 1/20 MTF008  มอเตอร์คอยล์เย็น 1/2 HP 2 แกน
MTF004  มอเตอร์คอยล์เย็น 1/4 HP (VEM) MTF010  มอเตอร์คอยล์เย็น 1/10 HP IC
MTF005  มอเตอร์คอยล์เย็น 1/4 HP แกนเดียว 3 สปีด  

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE