โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์
 
 
 
ห้ามเติมน้ำยาแอร์ R410A หรือ R32 เติมใส่ถัง R22 หรือ R134A
โดยเด็ดขาด เนื่องจากความหนาของถังที่บางกว่า จะไม่สามารถทนแรงดันน้ำยาที่สูงได้
อาจจะทำให้เกิดอันตราบต่อชีวิต และทรัพย์สิน

***เนื่องจากความดันมีระดับที่แตกต่างกัน***
มอเตอร์สวิง(แอร์บ้าน) 
 
 
MTSW001  มอเตอร์สวิง MP35 EA12DC          
MTSW002  มอเตอร์สวิง FUJI AIRC28BYJ48
MTSW003  มอเตอร์สวิงสีเงิน 28BYJ48 12V 30052
MTSW004  มอเตอร์สวิง GIGR POWER 28BYJ48
MTSW005  มอเตอร์สวิง GIGR POWER 28BYJ48-1
MTSW006  มอเตอร์สวิงแกนยาวรูตรง 24BYJ48A 12VDC
MTSW007  มอเตอร์สวิงแกนยาวรูน๊อตเอียงขึ้น 24BYJ48
MTSW008  มอเตอร์สวิงแกนยาวรูน๊อตยาวตรง 24BYJ48A
MTSW009  มอเตอร์สวิงแกนยาวรูน๊อตเอียงลง 24BYJ48A
MTSW010  มอเตอร์สวิงแกนยาวสวิง MP24GA
MTSW011  มอเตอร์สวิงน๊อตยึดสี่เหลี่ยม GIGA POWER
MTSW012  มอเตอร์สวิงน๊อตยึดสี่เหลี่ยม น๊อต 2 รู
MTSW013  มอเตอร์น๊อตนึดสี่เหลี่ยมน๊อตเอียงสลับ MP

 

 
 
MTSW015  มอเตอร์สวิงแบบใหญ่ GA-16-24FX44

 

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE