โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 
แป๊บ(แอร์บ้าน) 
 
 
PAP001  แป๊บ 1/4 บาง PAP007  แป๊บ หนา 1/4
PAP002  แป๊บ 5/16 บาง PAP008  แป๊บหนา 5/16
PAP003  แป๊บ 3/8 บาง PAP009  แป๊บหนา 3/8
PAP004  แป๊บ 1/2 บาง PAP010  แป๊บหนา 1/2
PAP005  แป๊บ 5/8 บาง PAP011  แป๊บหนา 5/8
PAP006  แป๊บ 3/4 บาง PAP012  แป๊บหนา 3/4

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE