โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 
ขายาง/ขาแขวน (แอร์บ้าน) 
 
 
SCD001  ขายาง 3

 

 
 
SCD002  ขายาง 4

 

 
 
SCD003  ขายางเทรน

 

 
 
SCD007  ยางรองขาแขวนคอนเดนซื่ง (สี่เหลี่ยม)

 

 
 
SCD008  ยางรองคอยส์ร้อนแบบกลม

 

 
 
SCD004  ขาแขวนคอยล์ร้อนรุ่นเก่า
SCD005  ขาแขวนคอยล์ร้อน QM (50 ซม.)
SCD006  ขาแขวนคอยล์ร้อน 60  (60 ซม.)
SCD009  ขาแขวนคอยล์ร้อน 45 ซม.

SCF001  ขาแขวนคอยล์เย็น

 

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE