โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 
ไทมเมอร์(แอร์บ้าน) 

 

 

 

TIME001 
ไทมเมอร์รุ่นหน่วงเวลา 3 นาที

TIME002 
ไทมเมอร์
WIP ฟ้า รุ่นหน่วงเวลาหลัง 3 นาที

TIME003 
ไทมเมอร์ปรับเวลา 0-10 นาที

 

 

 

TIME004 
ไทมเมอร์
ARUKI สีดำ ตั้งได้ 6-24 ชั่วโมง
POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE