โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 
สายไฟ VAF (แอร์บ้าน) 
 
 
VAF201  สายไฟ VAF 2×1 mm. สีขาว
VAF201  สายไฟ VAF 2×4 mm. สีขาว
VAF204B  สายไฟแบ่งขาย VAF 2×1 mm. สีขาว
VAF215  สายไฟ VAF 2×1.5 mm. สีขาว
VAF225  สายไฟ VAF 2×2.5 mm. สีขาว
VAF225B  สายไฟแบ่งขาย VAF 2×2.5 mm. สีขาว

 

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE