โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์
 
 
 
ห้ามเติมน้ำยาแอร์ R410A หรือ R32 เติมใส่ถัง R22 หรือ R134A
โดยเด็ดขาด เนื่องจากความหนาของถังที่บางกว่า จะไม่สามารถทนแรงดันน้ำยาที่สูงได้
อาจจะทำให้เกิดอันตราบต่อชีวิต และทรัพย์สิน

***เนื่องจากความดันมีระดับที่แตกต่างกัน***
แค๊ปมอเตอร์(แอร์บ้าน) 
 
CAPM001  แค๊ปมอเตอร์พัดลม 1.5 uf 400V
CAPM003  แค๊ปมอเตอร์พัดลม 3 uf
CAPM002  แค๊ปมอเตอร์พัดลม 2.5 uf
CAPM004  แค๊ปมอเตอร์พัดลม 7.5 uf

 

 
 

CAPM005  แค๊ปมอเตอร์ 1 uf 450 V

CAPM015  แค๊ปมอเตอร์ 12.5 uf 450 V
CAPM006  แค๊ปมอเตอร์ 1.5 uf 450 V CAPM016  แค๊ปมอเตอร์ 14 uf 450 V
CAPM007  แค๊ปมอเตอร์ 2 uf 450 V CAPM017  แค๊ปมอเตอร์ 15 uf 450 V
CAPM008  แค๊ปมอเตอร์ 2.5 uf 450 V CAPM018  แค๊ปมอเตอร์ 20 uf 450 V
CAPM009  แค๊ปมอเตอร์ 3.15 uf 450 V CAPM019  แค๊ปมอเตอร์ 25 uf 450 V
CAPM010  แค๊ปมอเตอร์ 4 uf 400 V CAPM020  แค๊ปมอเตอร์ 30 uf 450 V
CAPM011  แค๊ปมอเตอร์ 5 uf 450 V CAPM021  แค๊ปมอเตอร์ 40 uf 450 V
CAPM012  แค๊ปมอเตอร์ 6.3 uf 450 V CAPM022  แค๊ปมอเตอร์ 45 uf 450 V
CAPM013  แค๊ปมอเตอร์ 8 uf 450 V CAPM023  แค๊ปมอเตอร์ 50 uf 450 V
CAPM014  แค๊ปมอเตอร์ 10 uf 450 V CAPM024  แค๊ปมอเตอร์สีดำ 5 uf 400 V

 

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE