โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์
 
 
 
ห้ามเติมน้ำยาแอร์ R410A หรือ R32 เติมใส่ถัง R22 หรือ R134A
โดยเด็ดขาด เนื่องจากความหนาของถังที่บางกว่า จะไม่สามารถทนแรงดันน้ำยาที่สูงได้
อาจจะทำให้เกิดอันตราบต่อชีวิต และทรัพย์สิน

***เนื่องจากความดันมีระดับที่แตกต่างกัน***
สายแอร์รถยนต์(แอร์รถยนต์) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSEL301  สายใหญ่ 45 ซม. ง-ต R134A
HOSEL311  สายใหญ่ 1.50 เมตร ง-ง
HOSEL302  สายใหญ่ 45 ซม. ง-ง
HOSEL312  สายใหญ่ 2 เมตร ง-ต
HOSEL303  สายใหญ่ 60 ซม. ง-ต
HOSEL313  สายใหญ่ 2 เมตร ง-ง
HOSEL304  สายใหญ่ 60 ซม. ง-ง
HOSEL314  สายใหญ่ 2.50 เมตร ง-ต
HOSEL305  สายใหญ่ 1 เมตร ง-ต
HOSEL315  สายใหญ่ 2.50 เมตร ง-ง
HOSEL306  สายใหญ่ 1 เมตร ง-ง
HOSEL316  สายใหญ่ 3 เมตร ง-ต
HOSEL307  สายใหญ่ 1.20 เมตร ง-ต
HOSEL317  สายใหญ่ 3 เมตร ง-ง
HOSEL308  สายใหญ่ 1.20 เมตร ง-ง
HOSEL318  สายใหญ่ 3.50 เมตร ง-ต
HOSEL309  สายใหญ่ 1.20 เมตร ต-ต
HOSEL319  สายใหญ่ 3.50 เมตร ง-ง
HOSEL310  สายใหญ่ 1.50 เมตร ง-ต          
HOSEL321  สายใหญ่ 3.90 เมตร ง-ง

 

HOSEM301  สายกลาง45 ซม. ง-ต R-134A
HOSEM312  สายกลาง 2 เมตร ง-ต
HOSEM302  สายกลาง45 ซม. ง-ง HOSEM313  สายกลาง 2 เมตร ง-ง
HOSEM303  สายกลาง 60 ซม. ง-ต
HOSEM314  สายกลาง 2.50 เมตร ง-ต
HOSEM304  สายกลาง 60 ซม. ง-ง
HOSEM315  สายกลาง 2.50 เมตร ง-ง
HOSEM305  สายกลาง 1 เมตร ง-ต
HOSEM316  สายกลาง 3 เมตร ง-ต
HOSEM306  สายกลาง 1 เมตร ง-ง
HOSEM317  สายกลาง 3 เมตร ง-ง
HOSEM307  สายกลาง 1.20 เมตร ง-ต 134A
HOSEM318  สายกลาง 3.50 เมตร ง-ต
HOSEM308  สายกลาง 1.20 เมตร ง-ง 134A
HOSEM319  สายกลาง 3.50 เมตร ง-ง
HOSEM309  สายกลาง 1.20 เมตร ต-ต
HOSEM320  สายกลาง 3.90 เมตร ง-ต
HOSEM310  สายกลาง 1.50 เมตร ง-ง
HOSEM321  สายกลาง 3.90 เมตร ง-ง
HOSEM311  สายกลาง 1.50 เมตร ง-ต  

 

HOSES301  สายเล็ก 45 ซม.  ง-ต             
HOSES310  สายเล็ก 2 เมตร ง-ง
HOSES302  สายเล็ก 45 ซม. ง-ง 
HOSES311  สายเล็ก 2 เมตร ง-ต
HOSES303  สายเล็ก 45 ซม. ต-ต HOSES312  สายเล็ก 2.50 เมตร ง-ต
HOSES304  สายเล็ก 60 ซม. ง-ต
HOSES313  สายเล็ก 2.50 เมตร ง-ง
HOSES305  สายเล็ก 60 ซม. ง-ง
HOSES314  สายเล็ก 3 เมตร ง-ต
HOSES306  สายเล็ก 1.20 เมตร ง-ต  
HOSES315  สายเล็ก 3 เมตร ง-ง
HOSES307  สายเล็ก 1.20 เมตร ง-ง 
HOSES316  สายเล็ก 3.50 เมตร ง-ต
HOSES308  สายเล็ก 1.50 เมตร ง-ต HOSES317  สายเล็ก 3.50 เมตร ง-ง
HOSES309  สายเล็ก 1.50 เมตร ง-ง  HOSES318  สายเล็ก 3.90 เมตร ง-ต

 

สายแอร์รถยนต์เฉพาะรุ่น

 

ฮอนด้า

 

HOSEH301  สายกลางฮอนด้าซีวิค ปี88  R-12 (K.50)
HOSEH304  สายกลางฮอนด้าแอคคอร์ดปี90-92 R-12
HOSEH302  สายกลางฮอนด้าซีวิค ปี90-92 R-12(K.06)
HOSEH305  สายกลางฮอนด้าแอคคอร์ดปี94 R-134a  (K.37)
HOSEH303  สายกลางฮอนด้าซีวิค ปี94 R-134a (K.07)       
 

 

 

โตโยต้า

 

HOSET301  สายกลางไมตี้ X R-12 คอม ND
HOSET303  สายกลางไมตี้ X R-12 คอม SD    
HOSET302  สายกลางไมตี้ X R-134a
 

 

HOSET301  สายกลางไมตี้ X R-12 คอม ND
HOSET303  สายกลางไมตี้ X R-12 คอม SD    
HOSET302  สายกลางไมตี้ X R-134a
 

 

HOSET304  สายกลางโตโยต้า AE-101,R-12 (K.18)
HOSET307  สายกลางโตโยต้า AE-90,92 R-12 (K.12)      
HOSET305  สายกลางโตโยต้า AE-101 R-134A
HOSET308  สายกลางโตโยต้า ST-171 (K-19)
HOSET306  สายกลางโตโยต้า AE-111 R-134A (K.16)
HOSET309  สายกลางโตโยต้า AT190,191

 

HOSET310  สายกลางไทเกอร์ 3.0 แปะ+ขัน (K.110)
HOSET311  สายกลางไทเกอร์แปะ 2 ข้าง (K.96)           

 

HOSET312  สายกลางโตโยต้าแอลติส,ลิโม่ 134A รุ่น1  
HOSET313  สายกลางโตโยต้าแอลติส,ลิโม่ 134A รุ่น2      

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE