โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์
 
 
 
ห้ามเติมน้ำยาแอร์ R410A หรือ R32 เติมใส่ถัง R22 หรือ R134A
โดยเด็ดขาด เนื่องจากความหนาของถังที่บางกว่า จะไม่สามารถทนแรงดันน้ำยาที่สูงได้
อาจจะทำให้เกิดอันตราบต่อชีวิต และทรัพย์สิน

***เนื่องจากความดันมีระดับที่แตกต่างกัน***
ครัชแม่เหล็ก(แอร์รถยนต์) 
 
 
CAST301  ครัชแม่เหล็ก 507 ครัชเล็ก 12V
CAST302  ครัชแม่เหล็ก 508 12V เล็ก
CAST303  ครัชแม่เหล็ก 508 24V
CAST304  ครัชแม่เหล็กกีกิ 12V
CAST305  ครัชแม่เหล็ก ND 10P13C
CAST306  ครัชแม่เหล็ก ND 10P15C
CAST307  ครัชแม่เหล็ก ND 10PA15C (ทั้งเปลือก)

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE