โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 
ครัชแม่เหล็ก(แอร์รถยนต์) 
 
 
CAST301  ครัชแม่เหล็ก 507 ครัชเล็ก 12V
CAST302  ครัชแม่เหล็ก 508 12V เล็ก
CAST303  ครัชแม่เหล็ก 508 24V
CAST304  ครัชแม่เหล็กกีกิ 12V
CAST305  ครัชแม่เหล็ก ND 10P13C
CAST306  ครัชแม่เหล็ก ND 10P15C
CAST307  ครัชแม่เหล็ก ND 10PA15C (ทั้งเปลือก)

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE