โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์
 
 
 
ห้ามเติมน้ำยาแอร์ R410A หรือ R32 เติมใส่ถัง R22 หรือ R134A
โดยเด็ดขาด เนื่องจากความหนาของถังที่บางกว่า จะไม่สามารถทนแรงดันน้ำยาที่สูงได้
อาจจะทำให้เกิดอันตราบต่อชีวิต และทรัพย์สิน

***เนื่องจากความดันมีระดับที่แตกต่างกัน***
ใบพัด(แอร์รถยนต์) 

 

        

FAN301 
พัดลม 10
” 10ใบพัด (12V)
FAN302 
พัดลม 10 12V หนา 6 ใบ
FAN303 
พัดลม 10
24V 5 ใบ

 

        

FAN304 
พัดลม 10
6 ใบ 12V (กลม)
FAN305  
พัดลม 8
10 ใบ 12V
FAN306 
พัดลม 10
10 ใบ 24V

 

        

FAN307  
พัดลม 12
12V 5 ใบ
FAN308 
พัดลม 12” 24V 5 ใบ

FAN309 
พัดลม 10
” 5 ใบ 12V เหลี่ยม

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE