โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 
มอเตอร์พัดลม(แอร์รถยนต์) 
 
 
MTF303  มอเตอร์พัดลม 4800 รอบ 12V มีโบว์
MTF304  มอเตอร์พัดลม 4800 รอบ 24V มีโบว์
MTF306  มอเตอร์พัดลม 5000 รอบ 12V มีโบว์
MTF309  มอเตอร์พัดลม 5000 รอบ 24V (ยาว) มีโบว์

MTF311  มอเตอร์พัดลม 5000 รอบ 24V (สั้น) มีโบว์

 

มอเตอร์พัดลมเฉพาะรุ่น

MTHON301  มอเตอร์ซีวิค มีโบว์

MTTO301  มอเตอร์ไมตี้ มีโบว์

 

 
 
MTF305  มอเตอร์พัดลม 4500 รอบ 12V ไม่มีโบว์
MTF307  มอเตอร์พัดลมไมตี้ x ไม่มีโบว์
MTF308  มอเตอร์พัดลม 4800 รอบ 24V ไม่มีโบว์
MTF310  มอเตอร์พัดลม 4800 รอบ 12V ไม่มีโบว์

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE