โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์
 
 
 
ห้ามเติมน้ำยาแอร์ R410A หรือ R32 เติมใส่ถัง R22 หรือ R134A
โดยเด็ดขาด เนื่องจากความหนาของถังที่บางกว่า จะไม่สามารถทนแรงดันน้ำยาที่สูงได้
อาจจะทำให้เกิดอันตราบต่อชีวิต และทรัพย์สิน

***เนื่องจากความดันมีระดับที่แตกต่างกัน***
ซีล(แอร์รถยนต์) 
 
 
SEAC301  ซีล508 NOK แท้

 

 
 
SEAC303  ซีล SD-505 (507 เล็ก)

 

 
 
SEAC304  ซีล KIKI 134A,SD-709 134A (กล่องเล็ก)

 

 
 
SEAC305  ซีล KIKI R-12

 

 
 
SEAC306  ซีล ND4470 40-0041 (10P 13C,15C)

 

 
 
SEAC307  ซีล ND4470 40-0081 (TOAISC 134A)
SEAC308  ซีล ND4470-0070 (10PA 17C,134A)

 

 
 
SEAC310  ชุดซ่อมคอม ND 6P 148A

 

 
 
SEAC311  ชุดซ่อมคอม SD 709 R-12

 

 
 
SEAC312  ชุดซ่อมคอม ND 505 R-12

 

 
 
SEAC313  ชุดซ่อมคอม KIKI R-12

 

 
 
SEAC314  ซีลวอลโว่,AE-101

 

 
 
SEAC315  ซีล B-13,B-14

 

 
 
SEAC316  ซีลคอมคาร์โซนิค,สตาร์ด้า 134A S066

SEAC321  ซีลคราโซนิค,สตาร์ด้า 134A KIKI

 

 
 
SEAC317  ซีลรวม 508 10P13-15C

 

 
 
SEAC318  ซีลแท้ควาโซนิค,สตาร์ด้า,D-MAX 134A

 

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE