โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 
DBB 407C 

                           

R407C

คุณสมบัติ
  -  เป็นสารผสม R-134+R-125+R-32
  -  ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน    
  -  ใช้ในส่วนระบบปรับอากาศภายในอาคารบ้านเรือนและเชิงพาณิชย์

 

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE