โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์
 
 
 
ห้ามเติมน้ำยาแอร์ R410A หรือ R32 เติมใส่ถัง R22 หรือ R134A
โดยเด็ดขาด เนื่องจากความหนาของถังที่บางกว่า จะไม่สามารถทนแรงดันน้ำยาที่สูงได้
อาจจะทำให้เกิดอันตราบต่อชีวิต และทรัพย์สิน

***เนื่องจากความดันมีระดับที่แตกต่างกัน***
เกจ์ 
 

เกจ์ทางต่ำ

RG-250   เกจ์ทางต่ำ  ใช้เพื่อดูเพรสเชอร์  ตั้งแต่ 0 – 250  PSI

 

 

   
 

เกจ์ทางสูง

RG-500  เกจ์ทางสูง  ใช้เพื่อดูเพรสเชอร์  ตั้งแต่ 0 – 500  PSI

 

 

   
 


เกจ์ทางต่ำ  (มีน้ำมัน)

LRG-250  เกจ์ทางต่ำ  (มีน้ำมัน)  ใช้เพื่อดูเพรสเชอร์ ตั้งแต่ 0 – 250 PSI น้ำมันช่วยลดการกระแทรกของเข็มให้มีอายุนานขึ้น

 

 

 

   
 

เกจ์ทางสูง (มีน้ำมัน)

LRG-500  เกจ์ทางสูง (มีน้ำมัน)  ใช้เพื่อดูเพรสเชอร์ ตั้งแต่ 0 – 500 PSI
น้ำมันช่วยลดการกระแทรกของเข็มให้มีอายุนานขึ้น

 

   
 

เพรสเชอร์คอมพาวน์เกจ์ทางต่ำ

FRG-250  เพรสเชอร์คอมพาวน์เกจ์ทางต่ำ  ตั้งแต่ 0 – 250  PSI

 

 

   

POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE