โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 
ที่ดัดแป๊บ 

ดัดแป๊บ

GT-364A-04       ดัดแป๊บขนาด 1 / 4

 

   

ดัดแป๊บ

GT-364A-05       ดัดแป๊บขนาด  5/16”

 

   

ดัดแป๊บ

GT-364A-06       ดัดแป๊บขนาด  3/8”

 

   

ดัดแป๊บ

 GT-364A-08       ดัดแป๊บขนาด  1/2 “

 

   

ดัดแป๊บ

GT-364A-10       ดัดแป๊บขนาด 5/8”

 

   

ดัดแป๊บ

 
GT-364A-12      
ดัดแป๊บขนาด  3/4 ”

 

   

สปริงดัดแป๊บ

GT-102-05  สปริงดัดแป๊บขนาด  5/16 ”
GT-102-12  สปริงดัดแป๊บขนาด  3/4 ”

 

   

POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE