โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 
ใบพัด(ตู้แช่) 
 

 
FAN802  ใบพัดตู้แช่มิเนียม 9” 5 แฉก
FAN802  ใบพัดตู้แช่มิเนียม 9” 5 แฉก
FAN804  ใบพัดตู้แช่มิเนียม 12” 5 แฉก

 

 

 
FAN803  ใบพัดตู้แช่มิเนียม 8 1/2” 4 แฉก

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE