โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 
ฮิตเตอร์(ตู้แช่) 
 

 

HITER802  ฮิตเตอร์มิตซู 12(130W/220V)

HITER804  ฮิตเตอร์มิตซู 14(150W/220V)

HITER805  ฮิตเตอร์มิตซู 15(150W/220V)

HITER807  ฮิตเตอร์มิตซู (156W/130V) แบบใส

 

 

 

HITER806  ฮิตเตอร์มิตซู 16(160W/220V)

 

 

 

HITER809  ฮิตเตอร์ตู้เย็นแบบสายสั้น สีชมพู

 

 

 
HITER810  ฮิตเตอร์ตู้เย็นแบบสายยาว สีขาว

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE