โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 
มอเตอร์(ตู้แช่) 

MTFREE801
มอเตอร์ตู้แช่ 9W

MTFREE802
มอเตอร์ตู้แช่ 10W แอลโก้

MTFREE803
มอเตอร์ตู้แช่ 16W แอลโก้

 

 

 

MTFREE804
มอเตอร์ตู้แช่ 25W แอลโก้

MTFREE805
มอเตอร์ตู้แช่  NA14AB 220V

MTFREE807
มอเตอร์ตู้แช่ YAMA สีทอง
 

POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE