โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์
 
 
 
ห้ามเติมน้ำยาแอร์ R410A หรือ R32 เติมใส่ถัง R22 หรือ R134A
โดยเด็ดขาด เนื่องจากความหนาของถังที่บางกว่า จะไม่สามารถทนแรงดันน้ำยาที่สูงได้
อาจจะทำให้เกิดอันตราบต่อชีวิต และทรัพย์สิน

***เนื่องจากความดันมีระดับที่แตกต่างกัน***
แอร์บ้าน 

 

         

เงินเชื่อม/ลวดเชื่อม/ตะกั่วบักรี กิ๊ปแอมป์ สายรัด

 

         

ลูกปืน โบว์แอร์/โบว์เวอร์/โบว์เวอร์วอไท้ เบรกเกอร์

 

         

แค้มป์ แค๊ปมอเตอร์ แคปรัน

 

         

แคปสตาร์ท แค๊ปทิ้ว น้ำยาล้าง/น้ำยาเช็ครั่ว

 

         

ผ้าใบล้างแอร์ คอมโรตารี่ ไดเออร์

 

         

ด็อปอิน ใบพัด ฟิลเตอร์

 

         

ชุดบานแฟร์ ฟักเชื่อม เกจ์

 

         

แก๊ส ชุดเชื่อม กาวยาง

 

         

สายคอม ยางหุ้มท่อ,แอร์โร่ดักส์,ยางแผ่น ข้องอ

 

         

รางครอบท่อแอร์ แมคเนติก เซอร์วิสวาล์ว,เอ็กแปนชั่นวาล์ว

 

         

มอเตอร์คอยล์ร้อน มอเตอร์คอยล์เย็น มอเตอร์สวิง

         

มอเตอร์วอไท้
ออริฟิค โอเวอร์โหลด
         

แป๊บ พุกตะกั่ว ปั๊มน้ำ

 

         

รีเลย์ รีโมท รูม

 

         

ขายาง/ขาแขวน ตะแกรงคอยล์ร้อน หางเซ็นเซอร์รีโมท

 

 

เครื่องแว็คคั่ม น้ำยาโซเน็กซ์ สปริงเกี่ยวแอร์บ้าน

      

       

สแควดี สแตนเนอร์ สต๊อปวาว์ล

 

         

สวิตซ์ เทป สายไฟ TWH
           

ไทมเมอร์ เทอร์โม เครื่องมืออื่นๆ
           

ไทมเมอร์ ศรเชื่อม อื่นๆ

POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE