โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 
เงินเชื่อม,ลวดเชื่อม,ตะกั่วบักรี(แอร์บ้าน) 

 

 

 

ALL001
เงินเชื่อมแบน 0%

ALL003
เงินเชื่อมแบน 5 %

ALLS001
เงินเชื่อมแบนแบ่งขาย 0%

 

 

 

ALLB001
ลวดเชื่อมทองเหลือง (1.6 mm.)

ALLM001
ลวดเชื่อมมิเนียม

ALLT001 
ตะกั่วบักรี 1.2
mm×2 m
 

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE