โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์
 
 
 
ห้ามเติมน้ำยาแอร์ R410A หรือ R32 เติมใส่ถัง R22 หรือ R134A
โดยเด็ดขาด เนื่องจากความหนาของถังที่บางกว่า จะไม่สามารถทนแรงดันน้ำยาที่สูงได้
อาจจะทำให้เกิดอันตราบต่อชีวิต และทรัพย์สิน

***เนื่องจากความดันมีระดับที่แตกต่างกัน***
ผ้าใบล้างแอร์(แอร์บ้าน) 
 
 
CLO001  ผ้าใบล้างแอร์วอไท้ #1
CLO002  ผ้าใบล้างแอร์วอไท้ #2
CLO003  ผ้าใบล้างแอร์วอไท้ #3

 

 
 
CLO004  ผ้าใบล้างแอร์ยาว 1.50 เมตร
CLO005   ผ้าใบล้างแอร์ยาว 2 เมตร

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE