โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 
ฟิลเตอร์(แอร์บ้าน) 
 
 
FIL001  ฟิลเตอร์สำเร็จรูป 59 ซม.
FIL002  ฟิลเตอร์สำเร็จรูป 69 ซม.
FIL003  ฟิลเตอร์สำเร็จรูป 79 ซม.
FIL004  ฟิลเตอร์สำเร็จรูป 91 ซม.
FIL007  ฟิลเตอร์แผ่นใหญ่ 150×180 ซม.

 

 

FIL005  แผ่นฟอกอากาศพร้อมโครงพลาสติกเล็ก
 
FIL006  แผ่นฟอกอากาศพร้อมโครงพลาสติกใหญ่

POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE