โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์
 
 
 
ห้ามเติมน้ำยาแอร์ R410A หรือ R32 เติมใส่ถัง R22 หรือ R134A
โดยเด็ดขาด เนื่องจากความหนาของถังที่บางกว่า จะไม่สามารถทนแรงดันน้ำยาที่สูงได้
อาจจะทำให้เกิดอันตราบต่อชีวิต และทรัพย์สิน

***เนื่องจากความดันมีระดับที่แตกต่างกัน***
เกจ์(แอร์บ้าน) 

 

 

 

GAGE001 
เกจ์ลม (กล่องเขียว)

GAGE002 
เกจ์แก๊ส (กล่องแดง)

GAUG001 
ยางครอบเกจ์สีน้ำเงิน

 

 

 

GAUG002 
ยางครอบเกจ์สีแดง

   

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE