โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 
เกจ์(แอร์บ้าน) 

 

 

 

GAGE001 
เกจ์ลม (กล่องเขียว)

GAGE002 
เกจ์แก๊ส (กล่องแดง)

GAUG001 
ยางครอบเกจ์สีน้ำเงิน

 

 

 

GAUG002 
ยางครอบเกจ์สีแดง

   

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE