โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 
DBB R32 

   

R32

 คุณสมบัติ
  -  เป็นสารประกอบเดียว

 -  ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
 -   มีค่าความสามารถทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกต่ำ
 -  ใช้สำหรับระบบเครื่องปรับอากาศภายในอาคารบ้านเรือน

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE