โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์
 
 
 
ห้ามเติมน้ำยาแอร์ R410A หรือ R32 เติมใส่ถัง R22 หรือ R134A
โดยเด็ดขาด เนื่องจากความหนาของถังที่บางกว่า จะไม่สามารถทนแรงดันน้ำยาที่สูงได้
อาจจะทำให้เกิดอันตราบต่อชีวิต และทรัพย์สิน
DBB R32 

   

R32
-
Zero Ozone Depletion Potential (ODP=0)
-
Classified as ASHPAN A2L (mildly flammable)
- Designed to replace R-22
- Efficient refrigerant in air conditioning systems
- One of the components of refrigerant blends

Main Applications
- 
R-32 is a low-GWP refrigerant designed for the replacement of R-22 in air-conditioning systems.

 

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE