โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์
 
 
 
ห้ามเติมน้ำยาแอร์ R410A หรือ R32 เติมใส่ถัง R22 หรือ R134A
โดยเด็ดขาด เนื่องจากความหนาของถังที่บางกว่า จะไม่สามารถทนแรงดันน้ำยาที่สูงได้
อาจจะทำให้เกิดอันตราบต่อชีวิต และทรัพย์สิน
Cool Blue Heat Sink Paste 

 

 

Code : 91861

Product Name : Cool Blue Heat Sink Paste

Description : Cool Blue Heat Sink Paste protects the rubber and plastic seals in ball valves, solenoid valves, reversing valves and heay sensitive materials. To prevent overheating, a heat transfer cool indicator has been added. As the paste absorbs heat, it changes to dark blue. Safe to use,non-toxic, harmless to skin and odorless. Easy to clean : wipe with cloth or wash with water.       

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE