โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์
 
 
 
ห้ามเติมน้ำยาแอร์ R410A หรือ R32 เติมใส่ถัง R22 หรือ R134A
โดยเด็ดขาด เนื่องจากความหนาของถังที่บางกว่า จะไม่สามารถทนแรงดันน้ำยาที่สูงได้
อาจจะทำให้เกิดอันตราบต่อชีวิต และทรัพย์สิน
UNI-4300 Soft Solder Flux Kit 

 

 

Code : P4KD9

Product Name :  UNI-4300 Soft Solder Flux Kit

Description :  UNI-4300 aluminum soft solder flux kit with metal is a great solution for the service technician who is frequently confronted with the task of repairing or joining aluminum to aluminum and aluminum to copper or brass.  A common repair problem occurs when an air conditioning system’s evaporator coil develops a small pinhole leak. The UNI-4300 (P4KD9) is an excellent product for this repair application due to its low melting point of 500 ºF (260 ºC) and 20,000 PSI tensile strength.                    

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE