โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์
 
 
 
ห้ามเติมน้ำยาแอร์ R410A หรือ R32 เติมใส่ถัง R22 หรือ R134A
โดยเด็ดขาด เนื่องจากความหนาของถังที่บางกว่า จะไม่สามารถทนแรงดันน้ำยาที่สูงได้
อาจจะทำให้เกิดอันตราบต่อชีวิต และทรัพย์สิน
Acid Flux Cored Silver Bearing Solder 

 

 

Code : B1KD9

Product Name :  Acid Flux Cored Silver Bearing Solder

Description : Uni-brite is a high strength acid core silver bearing soft solder. Free of cadmium, zinc, lead or antimony. Can be used on most alloys including copper, brass, stainless steel and nickel. A low working temperature of 430ºF (220ºC) eliminates weakening of the base metal caused by high heat brazing, resulting in greater overall strength of the components being joined. Uni-1450 Flux is a heavy duty, liquid soft soldering flux that removes oxidation from surfaces to be soldered and improves wetting characteristics of the liquid solder.


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE