โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์
 
 
 
ห้ามเติมน้ำยาแอร์ R410A หรือ R32 เติมใส่ถัง R22 หรือ R134A
โดยเด็ดขาด เนื่องจากความหนาของถังที่บางกว่า จะไม่สามารถทนแรงดันน้ำยาที่สูงได้
อาจจะทำให้เกิดอันตราบต่อชีวิต และทรัพย์สิน

***เนื่องจากความดันมีระดับที่แตกต่างกัน***
ออรีฟิค(แอร์บ้าน) 
 
 

ORIFIC001  ออรีฟิค #037  (9,000 BTU)

ORIFIC008  ออรีฟิค #070 (38,000 BTU)
ORIFIC002  ออรีฟิค #040  (12,000 BTU)
ORIFIC009  ออรีฟิค #071 (40,000 BTU)
ORIFIC003  ออรีฟิค #043 (16,000 BTU)
ORIFIC010  ออรีฟิค #075 (42,000 BTU)
ORIFIC004  ออรีฟิค #049 (18,000 BTU)
ORIFIC011  ออรีฟิค #079 (44,000 BTU)
ORIFIC005  ออรีฟิค #051 (20,000 BTU)
ORIFIC012  ออรีฟิค #083 (48,000 BTU)
ORIFIC006  ออรีฟิค #059 (24,000 BTU)
ORIFIC013  ออรีฟิค #087 (60,000 BTU)
ORIFIC007  ออรีฟิค #063 (36,000 BTU)
 

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE