โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์
 
 
 
ห้ามเติมน้ำยาแอร์ R410A หรือ R32 เติมใส่ถัง R22 หรือ R134A
โดยเด็ดขาด เนื่องจากความหนาของถังที่บางกว่า จะไม่สามารถทนแรงดันน้ำยาที่สูงได้
อาจจะทำให้เกิดอันตราบต่อชีวิต และทรัพย์สิน

***เนื่องจากความดันมีระดับที่แตกต่างกัน***
ข้อทองแดง(แอร์รถยนต์) 
 
 
FITC300  ข้อลดทองเดง 3/8 ×1/4
FITC305  ข้อลดทองเดง 3/4 ×5/8
FITC301  ข้อลดทองเดง 1/2 ×3/8
FITC306  ข้อลดทองเดง 7/8 ×1/2
FITC302  ข้อลดทองเดง 5/8 ×3/8
FITC307  ข้อลดทองเดง 7/8 ×5/8
FITC303  ข้อลดทองเดง 5/8 ×1/2
FITC308  ข้อลดทองเดง 7/8 ×3/4
FITC304  ข้อลดทองเดง 3/4 ×1/2
FITC309  ข้อลดทองเดง 1-1/8×3/4

 

 
 
FITC313  ข้อตรงทองแดง 3/8
FITC316  ข้อตรงทองแดง 3/4
FITC314  ข้อตรงทองแดง 1/2
FITC317  ข้อตรงทองแดง 7/8
FITC315  ข้อตรงทองแดง 5/8
FITC318  ข้อตรงทองแดง 1-1/8

 

 
 
FITC319  ข้องอทองแดง 45 องศา 3/8
FITC325  ข้องอทองแดง 90 องศา 3/8
FITC320  ข้องอทองแดง 45 องศา 1/2
FITC326  ข้องอทองแดง 90 องศา 1/2
FITC321  ข้องอทองแดง 45 องศา 5/8
FITC327  ข้องอทองแดง 90 องศา 5/8
FITC322  ข้องอทองแดง 45 องศา 3/4
FITC328  ข้องอทองแดง 90 องศา 3/4
FITC323  ข้องอทองแดง 45 องศา 7/8
FITC329  ข้องอทองแดง 90 องศา 7/8
FITC324  ข้องอทองแดง 45 องศา 1-1/8
FITC330  ข้องอทองแดง 90 องศา 1-1/8

 

 
 
FITC325  ข้องอทองแดง 90 องศา 3/8
FITC328  ข้องอทองแดง 90 องศา 3/4
FITC326  ข้องอทองแดง 90 องศา 1/2
FITC329  ข้องอทองแดง 90 องศา 7/8
FITC327  ข้องอทองแดง 90 องศา 5/8
FITC330  ข้องอทองแดง 90 องศา 1-1/8

 

 
 

FITC331  สามทางทองแดง 3/8

FITC334  สามทางทองแดง 3/4
FITC332  สามทางทองแดง 1/2
FITC336  สามทางทองแดง 1-1/8
FITC333  สามทางทองแดง 5/8
 

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE