โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์
 
 
 
ห้ามเติมน้ำยาแอร์ R410A หรือ R32 เติมใส่ถัง R22 หรือ R134A
โดยเด็ดขาด เนื่องจากความหนาของถังที่บางกว่า จะไม่สามารถทนแรงดันน้ำยาที่สูงได้
อาจจะทำให้เกิดอันตราบต่อชีวิต และทรัพย์สิน

***เนื่องจากความดันมีระดับที่แตกต่างกัน***
ข้อต่อทองเหลือง(แอร์รถยนต์) 
 
 
FITB301  ข้องอ 90 ทองเหลืองผู้เมีย 3/8
FITA302  ข้องอ 90 ทองเหลืองผู้เมีย 1/2
FITA303  ข้องอ 90 ทองเหลืองผู้เมีย 5/8

 

 
 
FITB304  ยูเนี่ยทองเหลือง 1/4
FITB307  ยูเนี่ยทองเหลือง 1/2
FITB305  ยูเนี่ยทองเหลือง 5/16
FITB308  ยูเนี่ยทองเหลือง 5/8
FITB306  ยูเนี่ยทองเหลือง 3/8
FITB309  ยูเนี่ยทองเหลือง 3/4

 

 
 
FITB310  ข้อทดนิปปอน 5/16
FITB311  ข้อทดนิปปอน 3/8

 

 

FITB312  แฟร์นัท 1/4 FITB315  แฟร์นัท 1/2
FITB313  แฟร์นัท 5/16
FITB316  แฟร์นัท 5/8
FITB314  แฟร์นัท 3/8
FITB317  แฟร์นัท 3/4

 

 

 

 
 

FITB429  แฟร์นัท 5/8  หนา
FITB430  แฟร์นัท 3/4  หนา
 
 
 
FITB318  ตาไก่ 5/16
FITB320  ตาไก่ 1/2
FITB319  ตาไก่ 3/8
FITB321  ตาไก่ 5/8

 

 
 
FITB322  ฝาปิดศร

 

 
 
FITB323  แคปนัท 1/4

 

 
 
FITB324  180 รถตู้ผู้คู่ 3/8
FITB325  180 รถตู้ผู้คู่ 1/2

 

 
 
FITB333  90 รถตู้เมียคู่ 3/8

 

 
 
FITB336  สามทางตัว Y เมียล่าง 3/8
FITB337  สามทางตัว Y เมียล่าง 1/2
FITB340  สามทางตัว Y เมียล่าง 5/8

 

 
 
FITB342  สามทางตัว T เมียกลาง 3/8
FITB343  สามทางตัว T เมียกลาง 1/2
FITB344  สามทางตัว T เมียกลาง 5/8

 

 
 
FITB345  สามทางตัว T ผู้สามทาง 3/8
FITB346  สามทางตัว T ผู้สามทาง 1/2

 

 
 
FITB348  สามทางตัว T เมียข้างกลางเติมน้ำยา 3/8
FITB349  สามทางตัว T เมียข้างกลางเติมน้ำยา 1/2

 

 
 
FITB351  180 เมียคู่ 3/8
FITB352  180 เมียคู่ 1/2
FITB353  180 เมียคู่ 5/8

 

 
 
FITB354  หางปลา 2 ข้างเติมน้ำยา 3/8
FITB355  หางปลา 2 ข้างเติมน้ำยา 1/2
FITB356  หางปลา 2 ข้างเติมน้ำยา 5/8

 

 
 
FITB357  หางปลา 2 ข้าง  3/8
FITB358  หางปลา 2 ข้าง  1/2
FITB359  หางปลา 2 ข้าง 5/8

 

 
 
FITB360  ยูเนี่ยนเติมน้ำยา 3/8
FITB361  ยูเนี่ยนเติมน้ำยา 1/2
FITB362  ยูเนี่ยนเติมน้ำยา 5/8

 

 
 
FITB363  ข้องอ 90 ผู้เมียเติมน้ำยา 3/8
FITB364  ข้องอ 90 ผู้เมียเติมน้ำยา 1/2
FITB365  ข้องอ 90 ผู้เมียเติมน้ำยา 5/8

 

 
 
FITB369  45 ผู้เมีย 3/8
FITB370  45 ผู้เมีย 1/2
FITB371  45 ผู้เมีย 5/8

 

 
 
FITB372  90 ผู้คู่ 3/8
FITB373  90 ผู้คู่ 1/2
FITB374  90 ผู้คู่ 5/8

 

 
 
FITB375  90 เมียคู่ 3/8
FITB376  90 เมียคู่ 1/2
FITB377  90 เมียคู่ 5/8

 

 
 
FITB381  หางปลา 180 3/8
FITB382  หางปลา 180 1/2
FITB383  หางปลา 180 5/8

 

 
 
FITB384  เช็ครั่วโตโยต้า R-12 3/8
FITB385  เช็ครั่วโตโยต้า R-12 1/2
FITB386  เช็ครั่วโตโยต้า R-12 5/8

 

 
 
FITB387  เช็ครั่วโตโยต้า R-134A 3/8
FITB388  เช็ครั่วโตโยต้า R-134A 1/2
FITB389  เช็ครั่วโตโยต้า R-134A 5/8

 

 
 
FITB390  ข้องอ 90 ผู้เมีย 3/8×1/2
FITB392  ข้องอ 90 ผู้เมีย 1/2×5/8
FITB391  ข้องอ 90 ผู้เมีย 1/2×3/8
FITB393  ข้องอ 90 ผู้เมีย 5/8×1/2

 

 
FITB395  หัวเชื่อมทองเหลือง 3/8 (ป/ป)
FITB398  หัวเชื่อมทองเหลือง 3/4 (ป/ป)
FITB396  หัวเชื่อมทองเหลือง 1/2 (ป/ป)
FITB426  หัวเชื่อมทองเหลือง 1/4 (ป/ป)
FITB397  หัวเชื่อมทองเหลือง 5/8 (ป/ป)
 
 
 
 
FITB399  หัวเชื่อมทองเหลืองโอริง 3/8
FITB400  หัวเชื่อมทองเหลืองโอริง 1/2
FITB401  หัวเชื่อมทองเหลืองโอริง 5/8

 

 
 
FITB402  ข้อต่อโตโยต้า 134A 3/8
FITB403  ข้อต่อโตโยต้า 134A 1/2
FITB404  ข้อต่อโตโยต้า 134A 5/8

 

 
 
FITB405  หัวเชื่อมเติมน้ำยา 134A (L)

 

 
 
FITB406  หัวเชื่อมเติมน้ำยา 134A (H)

 

 
 
FITB421  ข้อทองเหลือง 1/4
FITB422  ข้อทองเหลือง 5/16
FITB423  ข้อทองเหลือง 3/8

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE