โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์
 
 
 
ห้ามเติมน้ำยาแอร์ R410A หรือ R32 เติมใส่ถัง R22 หรือ R134A
โดยเด็ดขาด เนื่องจากความหนาของถังที่บางกว่า จะไม่สามารถทนแรงดันน้ำยาที่สูงได้
อาจจะทำให้เกิดอันตราบต่อชีวิต และทรัพย์สิน

***เนื่องจากความดันมีระดับที่แตกต่างกัน***
ตู้แอร์(แอร์รถยนต์) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COND301  ตู้ 432 12V ฝัง พร้อมอุปกรณ์

COND313  ตู้มินิบัส 12V ฝัง
COND302  ตู้ 432 24V ฝัง พร้อมอุปกรณ์ COND314  ตู้มินิบัส 24V ฝัง พร้อมอุปกรณ์
COND303  ตู้ A4 (ทองแดง)
COND315  ตู้มินิบัส 24V แขวน รุ่นใหม่
COND304  ตู้ A4 E
COND316  ตู้ไมโครบัส  24V ฝัง พร้อมอุปรณ์
COND305  ตู้432 12V แขวน
COND317  ตู้ไมโครบัส 12V แขวน
COND306  ตู้432 24V แขวน
COND318  ตู้ไมโครบัส 12V ฝัง พร้อมอุปกรณ์
COND307  ตู้404 12V ฝัง พร้อมอุปกรณ์
COND319  ตู้ไมโครบัส  24V แขวน
COND309  ตู้ 405 12V แขวน
COND320  ตู้ไทฮิต 1701 12V
COND310  ตู้ 405 24V แขวน
COND321  ตู้ 4-4 12V ฝัง อุปกรณ์
COND311  ตู้มินิบัส 12V ฝัง+อุปกรณ์
COND322  ตู้ 4-4 404 24V ฝัง+อุปกรณ์
COND312  ตู้มินิบัส 24V แขวน
 

 

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE