โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์
 
 
 
ห้ามเติมน้ำยาแอร์ R410A หรือ R32 เติมใส่ถัง R22 หรือ R134A
โดยเด็ดขาด เนื่องจากความหนาของถังที่บางกว่า จะไม่สามารถทนแรงดันน้ำยาที่สูงได้
อาจจะทำให้เกิดอันตราบต่อชีวิต และทรัพย์สิน

***เนื่องจากความดันมีระดับที่แตกต่างกัน***
แคปรัน(แอร์บ้าน) 

 

 

 

CAPR001 
แคปรัน 30
uf 450 V

CAPR003 
แคปรัน 40
uf 370-440 V

CAPR006 
แคปรัน 60 uf 450 V

 

 

 

CAPR007 
แคปรัน 35 uf 450 V

CAPR008 
แคปรัน 40 uf 450 V

CAPR009
 
แคปรัน 45 uf 450 V

 

 

 

CAPR010 
แคปรัน 50 uf 440 V

CAPR011 
แคปรัน 50
uf 450 V

CAPR012 
แคปรัน 25 uf 450 V

 

 

 

CAPR014 
แคปรัน
LG 1.5/30 uf 400 V

CAPR015 
แคปรัน
LG 1.5/35 uf 400 V

CAPR016 
แคปรัน LG 6/50 uf 400 V

 

 

CAPR017 
แคปรัน
LG 6/55uf 400 V
POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE