โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์
 
 
 
ห้ามเติมน้ำยาแอร์ R410A หรือ R32 เติมใส่ถัง R22 หรือ R134A
โดยเด็ดขาด เนื่องจากความหนาของถังที่บางกว่า จะไม่สามารถทนแรงดันน้ำยาที่สูงได้
อาจจะทำให้เกิดอันตราบต่อชีวิต และทรัพย์สิน

***เนื่องจากความดันมีระดับที่แตกต่างกัน***
ไดเออร์(แอร์บ้าน) 

 

 

 

DRI001 
ไดเออร์ 3/8 เชื่อม
CK

DRI002 
ไดเออร์
1/2 เชื่อม CK

DRI003 
ไดเออร์ 3/8 (ช)
EK083S

 

 

 

DRI004 
ไดเออร์ 1/2 แฟร์
DEMA (FL-164)

DRI005 
ไดเออร์ 7/8 เชื่อม DEMA (SD307)

DRI006 
ไดเออร์ 1/2  แฟร์
EMERSON (EK164)

 

 

 

DRI007 
ไดเออร์ 5/8 แฟร์ ALCO (EK165)

DRI009 
ไดเออร์ 1/2  เชื่อม
DEMA (SD164)

DRI010  
ไดเออร์
1/2  แฟร์ EMERSON (EK304)

 

 

 

DRI011 
ไดเออร์
1/2 เชื่อม ALCO (EK304S)

DRI012 
ไดเออร์ 5/8 แฟร์
EMERSON (EK305)

DRI013 
ไดเออร์ 5/8 เชื่อม
EMERSON (EK305S)

 

 

 

DRI014 
ไดเออร์ 1/2 เชื่อม
EMERSON (EK164S)

DRI015 
ไดเออร์ 5/8 แฟร์
DEMA (FL-165)

DRI016 
ไดเออร์ทองแดง 3/8×3/8

 

 

 

DRI017 
ไดเออร์ 3/8 แฟร์
DEMA (FL-053)

DRI018 
ไดเออร์ 5/8 เชื่อม DEMA (SD165)

DRI019 
ไดเออร์ 7/8 เชื่อม
EMERSON (EK307)

 

 

 

DRI020  
ไดเออร์ 3/8 เชื่อม
EK-053S

DRI021
ไดเออร์ 3/8  แฟร์ แอลโก้

DRI022 
ไดเออร์ทองแดง 1/4×1/4 (30g.)

 


 

 

DRI023 
ไดเออร์
1/2 เชื่อม EMERSON (EK304S)

   

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE